Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

NIS-direktivet

NIS-direktivet träder i kraft i hela EU 2018 och ställer nya krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. De nya reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.

I juli 2016 antog Europaparlamentet det så kallade NIS-direktivet med åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom unionen.

Nätverk och informationssystem spelar en viktig roll i samhället. Deras tillförlitlighet och säkerhet är grundläggande för ekonomisk och samhällelig verksamhet. Säkerhetsincidenter är ett allvarligt hot mot systemens funktion och kan undergräva användarnas förtroende och medföra allvarliga konsekvenser för unionens ekonomi.

Krav på både Sverige och svenska tjänsteleverantörer

NIS-direktivet ställer krav på både Sverige som medlemsland och på svenska leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Samhällsviktiga tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet. Både leverantörer av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster ska rapportera incidenter till MSB. Sverige ska bland annat utöva tillsyn över att NIS-regleringen efterföljs och samarbeta med andra medlemsstater för att förebygga och hantera allvarliga incidenter.

Ny lag och förordning

För att ett direktiv ska bli giltigt i svensk rätt måste det införlivas i den svenska rättsordningen. Riksdagen antog i juni lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SFS 2018:1174) och regeringen har beslutat om en förordning (2018:1175) kopplat till den nya lagen. Lagen och förordningen trädde i kraft 1 augusti 2018. MSB:s föreskrifter kopplade till NIS-regleringen har skickats på remiss och träder i kraft senare i höst.
Om du har allmänna frågor om NIS-direktivet är du välkommen att kontakta oss på fraga.nis@msb.se.

Berörs min organisation av NIS-direktivet?

Berörs min organisation av NIS-direktivBåde offentliga och privata verksamheter kan beröras av NIS-direktivet. Leverantörerna bedömer själva om de omfattas.t?

Läs mer om vilka tjänster som omfattas

 
Hur kan man förbereda sig inför NIS-direktivet?

NIS-direktivet ställer krav på tjänsteleverantörerna att vidta säkerhetsåtgärder och rapportera incidenter.

Läs mer om hur man kan förbereda sig