Till innehåll på sidan

Lagar och förordningar gällande NIS

Det finns ett antal föreskrifter som MSB har utfärdat baserat på den svenska NIS-regleringen, som in sin tur baseras på EU:s NIS-direktiv.

NIS-direktivet omfattar åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU.

EU-direktivet och EU-kommissionens genomförandeordning

NIS-direktivet omfattar åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU. Det antogs av Europaparlamentet och rådet år 2016. Den genomförandeförordning som EU-kommissionen beslutade om 2018 specificerar närmre de krav på säkerhetsåtgärder och incidentrapportering som gäller för leverantörer av digitala tjänster.

Under 2020 presenterade EU-kommissionen ett förslag på en revidering av direktivet. Medlemsstaterna arbetar med att bereda förslaget och det behandlas även av både Europaparlamentet och ministerrådet.

I Sverige är det Regeringskansliet som förhandlar Kommissionens förslag. Efter bearbetning och förhandling kommer Europaparlamentet fatta beslut.

Lag och förordning

För att det europeiska NIS-direktivet ska bli giltigt i svensk rätt har det införlivats i den svenska rättsordningen. Därför har riksdagen beslutat om en lag och förordning gällande NIS, även kallad den svenska NIS-regleringen.

Föreskrifter

MSB har föreskriftsrätt kopplat till NIS-regleringen och har fem föreskrifter i kraft.

Senast granskad: 9 februari 2024

Till toppen av sidan