Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

MSBFS 2013:4 föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2010:2) om pyrotekniska artiklar

MSBFS 2013:4 föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2010:2) om pyrotekniska artiklar

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2014-05-15

Författningsnummer

MSBFS 2013:4

Författningstyp

Ändringsförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ändrar

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan