Till innehåll på sidan
Status: Gällande

SRVFS 2005:7 föreskrifter om ersättning vid resa och uppehälle vid medverkan i räddningstjänst

SRVFS 2005:7 föreskrifter om ersättning vid resa och uppehälle vid medverkan i räddningstjänst

Detaljer

Status

Gällande från och med 2005-12-01

Författningsnummer

SRVFS 2005:7

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Ersätter

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan