Till innehåll på sidan
Status: Gällande

SRVFS 2005:7 föreskrifter om ersättning vid resa och uppehälle vid medverkan i räddningstjänst

SRVFS 2005:7 föreskrifter om ersättning vid resa och uppehälle vid medverkan i räddningstjänst

Detaljer

Status

Gällande från och med 2005-12-01

Författningsnummer

SRVFS 2005:7

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Ersätter

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan