Till innehåll på sidan

Kampanjmaterial 2021

Här samlar vi annonser, rullvepor och filmer till Krisberedskapsveckan 2021. Bilderna får användas längst till och med maj 2024.

Materialet läggs upp allt eftersom det blir färdigt. 

Annonser

Annonserna finns med tre motiv för halvsida och helsida, anpassade för tryck eller digitalt.

Halvsidor

Här stärker André Sveriges motståndskraft (pdf)

Här stärker André Sveriges motståndskraft DP (pdf)

Här stärker Rebecka Sveriges motståndskraft (pdf)

Här stärker Rebecka Sveriges motståndskraft DP (pdf)

Här stärker Adam Sveriges motståndskraft (pdf)

Här stärker Adam Sveriges motståndskraft DP (pdf)

Helsidor

Här stärker André Sveriges motståndskraft (pdf)

Här stärker André Sveriges motståndskraft DP (pdf)

Här stärker Rebecka Sveriges motståndskraft (pdf)

Här stärker Rebecka Sveriges motståndskraft DP (pdf)

Här stärker Adam Sveriges motståndskraft (pdf)

Här stärker Adam Sveriges motståndskraft DP (pdf)

Banners för webb

250 x 600 px

Här stärker André Sveriges motståndskraft (png)

Här stärker Rebecka Sveriges motståndskraft (png)

Här stärker Adam Sveriges motståndskraft 1 (png)

Här stärker Adam Sveriges motståndskraft 2 (png)

320 x 320 px  

Här stärker André Sveriges motståndskraft (png)

Här stärker Rebecka Sveriges motståndskraft (png)

Här stärker Adam Sveriges motståndskraft 1 (png)

Här stärker Adam Sveriges motståndskraft 2 (png)

640 x 320 px

Här stärker André Sveriges motståndskraft (png)

Här stärker Rebecka Sveriges motståndskraft (png)

Här stärker Adam Sveriges motståndskraft 1 (png)

Här stärker Adam Sveriges motståndskraft 2 (png)

980 x 240 px

Här stärker André Sveriges motståndskraft (png)

Här stärker Rebecka Sveriges motståndskraft (png)

Här stärker Adam Sveriges motståndskraft 1 (png)

Här stärker Adam Sveriges motståndskraft 2 (png)

Rullvepor

Rullveporna finns med två olika budskap och motiv.

Du är en del av Sveriges beredskap

Här stärker vi Sveriges beredskap

Senast granskad: 2 juli 2021

Till toppen av sidan