Till innehåll på sidan

Kampanjmaterial

Med anledning av hanteringen av covid-19 sparar vi materialet "Hur förberedd är du?" till kommande år. Kampanjens planerade fokus på krigsfara och totalförsvar tas bort.

Nytt material kommer så snart som möjligt, främst för digitala medier. Det ska kunna fungera oavsett vilket läge landet befinner sig i under våren.

Fokus kommer dels att ligga på hemberedskap men också på att skapa tillit och förtroende. Vi ska visa att det vi gör och lär oss i dag i form av till exempel medmänsklighet bygger motståndskraft inför framtiden.

 

Tidigare material som kan fortsätta att användas

Skolmaterial till elever 12-16 år: diskussionsduk

Skolmaterialet om krisberedskap går att användas under Krisberedskapsveckan eller vid andra tillfällen under året, till exempel i samband med temadagar. Målet är att eleverna ska känna att de själva kan påverka sin situation genom att vara mentalt förberedda på en krissituation. 

En uppdaterad version av materialet kommer att finnas tillgänglig i utskriftsformat inför Krisberedskapsveckan.

Upplägg

Avsätt 1,5–2 timmar för arbetet med elevmaterialet som görs klassvis. Diskussionsduken, som eleverna arbetar med gruppvis, är indelad i fyra områden med totalt tolv frågeställningar.

Inled med en genomgång i storgrupp, ca 15 minuter. Använd gärna ppt-presentationen Krisberedskap - elevpresentation. Eleverna arbetar sedan cirka 15 minuter med varje del i diskussionsduken. Varje delområde följs av en lärarledd diskussion i storgrupp.

Till Krisberedskap - elevpresentation (ppt)Till diskussionsduken (tryckfärdig pdf)

Till lärarhandledningen

Presentationer om broschyren Om krisen eller kriget kommer

Vi har tagit fram PowerPointpresentationer som kan användas i arbetet med att berätta om innehållet i broschyren "Om krisen eller kriget kommer".

PPT på svenska om "Om krisen eller kriget kommer"

PPT in English about "If crisis or war comes"

Bildbank

Här finns bilder som är fria att använda inom ramen för Krisberedskapsveckan, som kan användas på egen webbplats till exempel. Det går bra att beskära dem. Ange källa: "Foto: Thomas Henrikson, MSB".

Senast granskad: 28 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan