Till innehåll på sidan

Säkra dina lösenord

Att skydda dina lösenord är avgörande för att förhindra att någon obehörig kan få tillgång till din information och dina användarkonton. Idag är så kallade smarta enheter vanliga i hemmet och de kan innehålla säkerhetsbrister som kan utnyttjas på olika sätt för att få tillgång till värdefull information såsom lösenord.

Genom att klicka på okända länkar kan någon komma över dina lösenord och på så vis använda din identitet på nätet. Eller så kan någon få tag i dina kortuppgifter och tömma ditt konto för att du klickat på en för dig okänd länk. Lösenord är våra nycklar på internet, det är så vi identifierar oss på olika webbsidor. Med starka lösenord och ett smart användande kommer du långt.

Använd starka lösenord

Starka lösenord kan skapas på många sätt. Här är några tips:

Grundregeln är att ju fler tecken ett lösenord har desto säkrare är det. För att lättare ska kunna komma ihåg ett lösenord med exempelvis 12 tecken så använder sig många av s k lösenordsfraser. Man tar då exempelvis första bokstaven i varje ord i en mening, fras eller sångtext och skapar lösenordet.

Om du varierar tecknen genom att använda små och stora bokstäver, siffror och specialtecken skapar du ett ännu säkrare lösenord och minskar därmed risken avsevärt att någon obehörig ska knäcka lösenordet.

Använd lösenord som inte innehåller vanligt förekommande ord eller ord och uppgifter som kan kopplas till dig som person. "Fotboll" är ett exempel på vad som bör undvikas. Det samma gäller person- eller djurnamn som "Anna" eller "Missan".

Så kallade ”lösenordshanterare” är programvara som håller reda på alla dina inlagda lösenord. Du behöver då bara kunna ett starkt lösenord.

Checklista för att säkra dina lösenord

  • Lämna aldrig ut dina lösenord.
  • Använd unika lösenord för olika tjänster, framför allt dina viktigaste tjänster.
  • Använd långa lösenord, gärna en lösenordsfras som är lätt att minnas.
  • Använd om möjligt en lösenordshanterare.
  • Aktivera tvåfaktorinloggning där det går.

Börja med e-postkontot

En tjänst där det är särskilt viktigt att använda ett starkt lösenord är e-post. Det är ofta till din e-postadress som du får mejl om återställning av lösenord för andra tjänster, vilket gör den särskilt intressant för bedragare. Är du företagare och har viktiga företagsuppgifter och andra/andras känsliga uppgifter på din dator är det viktigt att se över hur du hanterar dina lösenord.

Använd tvåfaktorinloggning

Ett bra sätt att öka säkerheten för information som lagras i e-tjänster är att använda så kallad tvåfaktorinloggning. Det innebär att det krävs mer än bara lösenordet för att logga in. Oftast används engångskoder som skickas via sms eller e-post till förutbestämda adresser eller att koderna skapas i en särskild app på telefonen. Ett bra tips är att aktivera denna funktion där det går.

Använd unika lösenord

Ett vanligt misstag är att använda samma lösenord för flera tjänster. Då kan bedragare, bara genom att lista ut lösenordet till en tjänst, få tillgång till flera tjänster. Det kan leda till att du förlorar kontrollen över viktiga konton. Börja med att säkra lösenorden för dina viktigaste konton. För att ha koll på dina lösenord kan du använda en lösenordshanterare - oftast en app till din mobiltelefon där du lagrar dina lösenord. Appen skyddas av ett särskilt lösenord som måste vara mycket starkt. Lösenordshanterare kan också hjälpa dig att skapa starka lösenord.

Lämna aldrig ut dina lösenord

Även om lösenordet är starkt kan skyddet bli svagt om lösenordet inte hanteras på rätt sätt. Lämna aldrig ut ditt lösenord till någon via telefon eller e-post – inte ens med familjemedlemmar. Myndigheter, banker och seriösa företag skulle aldrig be dig om detta. Förvara också dina lösenord säkert. Skriv det inte på lappar eller i mobilens anteckningar.

Hur ska företag tänka säkert?

I ett företag är det sannolikt ännu viktigare med en genomtänkt lösenordshantering.

  • Se över vilka tjänster, appar och inloggningar som används i företaget. Tänk på att oftast behöver inte alla i företaget ha åtkomst till all information.
  • Se till att medarbetare använder starka lösenord till egna personliga inloggningar (konto).
  • Ha skärmlås på alla företagets datorer, mobiltelefoner och surfplattor.

Senast granskad: 26 september 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan