Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 30 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:00

Nu stärker MSB EU:s beredskap för skogsbränder genom ytterligare två skopande flygplan

Nu är det klart att ytterligare två svenska skopande flygplan ställs till förfogande för brandbekämpning inom EU genom rescEU. Det betyder att Sverige nu har fyra skopande flygplan som kan bistå vid insatser både nationellt och internationellt.

- Vi är mycket glada över att ytterligare två skopande flygplan blir en del av rescEU, en del av EU:s civilskyddsmekanism. Styrkan i EU-samarbetet är att vi kan använda våra samlade resurser på ett effektivt sätt. Sverige är en del av EU:s beredskap, på samma sätt som EU är en del av Sveriges, säger Robert Wallén, chef för den operativa avdelningen på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

De två flygplanen kompletterar de två som redan är resurser inom rescEU. Alla fyra flygplanen kan fortfarande användas nationellt när de inte behövs på EU-uppdrag.

- När flygplan genomför insatser utomlands har vi möjlighet att kompensera den nationella beredskapen genom att öka antalet helikoptrar i beredskap. Det gör att vår egen beredskap för brandbekämpning kan bibehållas. Enligt nuvarande avtal har vi tillgång minst tio helikoptrar, säger Nils Vaernholt, chef på enheten för nationella insatser och civilskydd på MSB.

Från och med 15 juni - 31 oktober kan de två nya rescEU-flygplanen användas för internationell insats. De två tidigare planen står i beredskap för internationell insats sedan 1 april. 

RescEU är ett extra skyddsnät inom EU:s civilskyddsmekanism som kan användas vid olika kriser när de nationella resurserna inte räcker till. Sverige har varit en del av rescEU sedan 2019. Första gången som flygplanen aktiverades internationellt var 2021 vid släckningen av de stora skogsbränderna som härjade i Grekland under sommaren. Under sommaren 2022 stöttade Sverige både Frankrike och Tjeckien med skopande flygplan vid storskaliga bränder. Inför 2023 förstärks den samlade EU-beredskapen med ett flertal nya resurser, bland annat fler flygplan och prepositionerad markpersonal i riskområden.

Fakta om rescEU

När EU-länder drabbas av svåra katastrofer räcker ibland inte de nationella resurserna till. RescEU är ett extra skyddsnät med EU-gemensamma resurser som syftar till att förstärka beredskaps- och insatskapaciteten för olika typer av kriser, exempelvis skogsbränder och pandemier.

Sverige är, genom MSB, ett av de länder som har i uppdrag att ansvara för rescEU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel. Utöver det hyser Sverige även nödbostäder inom ramen för rescEU. MSB är Sveriges kontaktpunkt mot EU:s civilskyddsmekanism.

Vissa av resurserna som ingår i rescEU är EU-gemensamma och andra är i grunden nationella resurser. Genom den samordning som sker på EU-nivå kan resurserna användas där behoven är som störst. Det är EU-kommissionen som beslutar om aktivering av rescEU-resurserna när ett drabbat land begär stöd. Sverige har precis som andra EU-länder möjlighet att efterfråga stöd av EU.

EU finansierar resurserna till stor del, eller fullt ut.

Publicerad: 30 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:00

Senast granskad: 30 maj 2023

Till toppen av sidan