Till innehåll på sidan

Forskning pågår

Varje år finansierar MSB cirka 60 forskningsprojekt. Vi startar ungefär tio nya projekt varje år. Projekten pågår i tre till fem år.

Vi finansierar även flera forskningsmiljöer inom området samhällsskydd och beredskap.

Forskningsmiljöer

 • Forskningsmiljö: CATS

  CATS  - Nationellt centrum, Försvarshögskolan

  CATS forskar framförallt om terrorism och underrättelsetjänst. Med stöd i ett stort internationellt nätverk på området bygger forskargruppen ny kunskap som förmedlas via utbildningar, övningar och rapporter till målgrupper inom framför allt den svenska statsförvaltningen.

  CATS på forsvarshogskolan.se

 • Forskningsmiljö: CenCIP

  CenCIP - Centre for Critical Infrastructure Protection research, Lunds universitet. 2015-2020

  Ansvarig forskare: Henrik Tehler, Lunds universitet

  Syftet med deras forskning är att öka kunskapen om hur samhället kan förutse och förbereda sig för olika påfrestningar och snabbt återuppta viktiga samhällsfunktioner efter störningar.  

  Centre for Critical Infrastructure Protection research

 • Forskningsmiljö: CARER

  CARER Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem

  Ansvarig forskare: Sofie Pilemalm, Linköpings universitet, Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem.

  Kan civila hjälpa till vid larm för snabbare och mer effektiv respons i glesbygd och förort? Hur kan samverkan och teknik utvecklas för att finna försvunna personer eller ge civilpersoner bättre verktyg i kris och katastrof? Och var är bästa stället att placera en brandstation? Det är exempel på frågor som forskningscentret CARER ägnar sig åt. Forskningen är inriktad mot tre huvudområden: Nya aktörer inom respons och räddning; Systemsamband: Händelse, respons och konsekvens samt Effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats. Inom dessa områden pågår en rad olika forskningsprojekt. Centret finansieras av MSB och Linköpings universitet.

  Faktablad inom respons- och räddningssystem (CARER)

  Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER)

Senast granskad: 1 december 2020

Till toppen av sidan