Att arbeta för att undvika avbrott samt öka resiliensen och motståndskraften i viktiga samhällsfunktioner är av yttersta vikt. Under de senaste fem åren, 2015-2020, har forskning som syftar till att ö...