Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Övrigt stöd i RSA-arbete

Tipsa om artikeln
Hur ska ni använda risk- och sårbarhetsanalysen? Det avgör vilken metod ni bör välja för arbetet att ta fram den. Det finns flera sätt, som också går att kombinera. En del väljer att ta fram egna metoder att använda i RSA-arbetet.

FORSA - FOI:s modell för risk- och sårbarhetsanalys

FORSA är en modell utvecklad av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på uppdrag av Stockholms stad. Handboken är tänkt som stöd för säkerhetschefer, säkerhetssamordnare, handläggare på myndigheter och andra som är involverade i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Den innehåller en modell med förklaringar samt vägledning och en del tips som kan underlätta arbetet med att upprätta en RSA för den egna verksamheten eller sektorn.

 Läs mer på FOI:s webbplats

Klimatanpassning i risk- och sårbarhetsanalyser

Att analysera klimatrelaterade händelser i sin risk- och sårbarhetsanalys är en metod för att stärka arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat och även hantera de naturhändelser som sker idag. Ska din kommun analysera klimatrelaterade risker i risk- och sårbarhetsanalysen rekommenderar MSB er att ta del av:

Vägledning för att inkludera klimatanpassning i RSA

Vägledningen syftar till att vara ett stöd för de kommuner som vill använda sin risk- och sårbarhetsanalysprocess för att stärka sin förmåga att hantera ett förändrat klimat.

Integrering av klimatanpassning i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser

Under 2014-2015 genomfördes ett projekt för att undersöka hur kommuner integrerar klimatanpassning i sina risk- och sårbarhetsanalyser. Vilka metoder och hjälpmedel används och vilka är drivkrafterna i arbetet.

MVA - Municipal Vulnerability Analysis

LUCRAM vid Lunds universitet har tagit fram metoden MVA - Municipal Vulnerability Analysis - eller "kommunal sårbarhetsanalys". Metoden gör det möjligt att med hjälp av it-stöd analysera en kommuns sårbarhet.

Framtagandet av MVA har skett i samarbete med bland annat kommunerna i Helsingborg, Lund, Svalöv och Malmö.

 MVA-metoden.se/

ROSA - en metod för risk- och sårbarhetsanalyser

Växjö kommun har tillsammans med Länsstyrelsen i Kronoberg och före detta Krisberedskapsmyndigheten utvecklat metoden Risk- och sårbarhetsanalys, ROSA.

Metoden bygger på att en riskhanteringsgrupp i kommunen utför det mesta av arbetet. Modellens fokus ligger på kvalitativa bedömningar med utgångspunkt i den kunskap som finns i riskhanteringsgruppen.

IBERO – ett datorstött verktyg för risk- och sårbarhetsanalyser

IBERO - Instrument för beredskapsvärdering av områdesansvar - är utvecklat av länsstyrelsen i Stockholms län för att stödja områdesansvariga aktörer när de ska analysera förmågan att motstå och hantera händelser med stora konsekvenser för samhällsfunktionerna eller medborgarna.

Analysverktyget är, med stöd av före detta KBM, framtaget i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut och Lunds universitets centrum för riskanalys och riskhantering.

Publicerad: 2015-06-05 kl. 14:09 | Senast granskad:2015-06-16 kl. 12:17
Kontakt:
Jacob Nordfors Jacob.Nordfors@msb.se
Ida Karlsson Ida.Karlsson@msb.se
Anna-Karin Juhl Anna-Karin.Juhl@msb.se
Vägledning för Risk- och sårbarhetsanalyser
Antal
Ej i lager
 
Vägledning för kommunala handlingsprogram
Antal
Ej i lager