Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Krisberedskap

Du som arbetar med krisberedskap inom myndigheter, kommuner och landsting, frivilliga organisationer eller privat näringsliv kan här hitta stöd kring att samverka och planera för att stärka krisberedskapen i samhället.
Information om krisberedskap som riktar sig till privatpersoner finns på www.dinsäkerhet.se
Kraftledning.

Om krisberedskap

Vi lever i ett sårbart samhälle och i en tid med hot och risker som inte känner några gränser. En kris avser en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället.

Anslag 2:4 Krisberedskap

Varje år ger regeringen MSB i uppdrag att fördela cirka en miljard kronor genom anslag 2:4 Krisberedskap för att förstärka samhällets krisberedskap och försvarsförmåga.

Samhällsviktig verksamhet

Vårt samhälle måste fungera även vid störningar, kriser och krig. Det moderna samhället skapar nya utmaningar och präglas bland annat av privatisering, teknikutveckling och ökad internationalisering. Skydd av samhällsviktig verksamhet handlar om att säkerställa en förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig från allvarliga störningar hos de verksamheter och funktioner som är av betydelse för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt våra grundläggande värden.
Medborgare

Risk- och sårbarhetsanalyser

Statliga myndigheter ska göra en risk-och sårbarhetsanalys för att minska sårbarheten i samhället och öka förmågan att hantera kriser.

Samverkansområden

För att främja en helhetssyn och stärka samhällets krisberedskap samverkar myndigheter och andra aktörer inom sex forum, kallade samverkansområden.

Kommunal krisberedskap

Kommunerna har en viktig roll i samhällets krisberedskap - ju bättre kommunerna är på att hantera kriser, desto bättre blir hela samhället på att hantera kriser.

Nationell risk- och förmågebedömning

Varje år lämnar MSB en nationell risk- och förmågebedömning (NRFB) till regeringen. Det är en analys som övergripande beskriver hot och risker. Den beskriver även vad som har gjorts och återstår att göra vad gäller samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och att stärka det civila försvaret.