Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Industri

Kemikalieolyckors miljökonsekvenser - metod

Tipsa om artikeln
Metod för grovanalys av miljöskador vid en potentiell kemikalieolycka.
Regeringens uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) innebär bland annat att MSB:s förebyggande arbete ska bidra till att antalet olyckor och kriser samt effekterna av dessa minimeras genom att berörda aktörer vidtar förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder.
 
Som ett led i detta har MSB tagit fram denna metod för beskrivning av miljökonsekvenserna vid en kemikalieolycka.
 
Metoden är främst avsedd att användas generellt inom olika branscher som berörs av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (sevesolagen). Tänkta målgrupper är således verksamhetsutövare inom olika berörda branscher, konsulter och myndigheter.
 
Utifrån underlag om anläggningen, omgivningen och aktuell kemikalie uppskattas miljöskadan för alla identifierade skadehändelser. Vid denna uppskattning beaktas utsläppt kemikalievolym, kemikaliens miljöegenskaper, utbredning av den utsläppta kemikalien, tid som den uppkomna miljöskadan kvarstår samt områdets ekologiska skyddsvärde och dess betydelse för den mänskliga livsmiljön.
 
Metoden innehåller också funktioner för uppskattning av osäkerhet. Resultaten redovisas i form av beräknad miljöskada samt en föreslagen värdering utifrån miljöskada och osäkerhet.
 
Metoden är avgränsad till enbart miljökonsekvenser för identifierade skadehändelser vid en kemikalieolycka. Sannolikhet och frekvens är inte inblandade i detta steg av riskhanteringsprocessen.
 
Rapporten innehåller en metodbeskrivning med kriterier och vägledning. För att underlätta användandet av metoden finns ett beräkningsverktyg i Microsoft Excel.
 
Publicerad: 2010-12-08 kl. 08:45
Kontakt:
Pär Ryen Par.Ryen@msb.se
Claes Löfström Claes.Lofstrom@msb.se