Till innehåll på sidan

Kurser inom olika ämnesområden

Här finner du kurser och utbildningar som MSB erbjuder inom olika ämnesområden

Kurser inom krisberedskap, civilt försvar och totalförsvar

Kurser inom informationssäkerhet och säkerhetsskydd

Kurser inom räddningstjänstområdet

Kurser inom CBRNE

Kurser inom olycksutredning

Kurser inom övrigt

Senast granskad: 16 december 2022

Till toppen av sidan