Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2021:1 föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst

MSBFS 2021:1 föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst

Detaljer

Status

Gällande från och med 2021-06-22

Författningsnummer

MSBFS 2021:1

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Senast granskad: 4 juni 2021

Till toppen av sidan