Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2021:1 föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst

MSBFS 2021:1 föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst

Detaljer

Status

Gällande från och med 2021-06-22

Författningsnummer

MSBFS 2021:1

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Stöd och vägledning

MSB har tagit fram kunskapsstöd till föreskriften.

Kommunala handlingsprogram enligt LSO

Framtagande av föreskrifter och allmänna råd

Arbetet har skett genom en intern arbetsgrupp, där även forskarkompetens från Lunds universitet ingått. En referensgrupp var knuten till arbetet, med externa deltagare från stora som små kommuner och räddningstjänstförbund från olika delar av Sverige.

En extern remiss har skett av regleringen och av handboken, som ska fungera som ett kunskapsstöd till föreskriften.

Remisshandlingar

Sammanställning av remissvar (pdf)

Svar på remissen av föreskrifter och allmänna råd

Alla handlingar går att begäras ut. Till exempel följebrev och beslutsutdrag från politiska nämnder. Kontakta vårt registratur, registrator@msb.se

Senast granskad: 14 oktober 2021

Till toppen av sidan