Till innehåll på sidan

Remiss: Förslag till föreskrifter om civilplikt i kommunal räddningstjänst

Den 1 mars lämnade MSB in svar på regeringsuppdraget att göra de nödvändiga förberedelser som behövs för att kunna aktivera civilplikten inom kommunal räddningstjänst. Det finns ännu inte ett regeringsbeslut på att aktivera civilplikten men MSB arbetar utifrån tidplanen att föreskrifter ska träda i kraft 1 oktober 2023.

MSB har tagit fram förslag till nya föreskrifter med tillhörande konsekvensutredning. Remissen omfattar tre föreskrifter som vid beslut möjliggör att civilplikten tas i bruk, och som reglerar civilplikt inom kommunal räddningstjänst. Föreskrifterna rör; krigsplacering av civilpliktiga, repetitionsutbildning för civilpliktiga och ledighet och fritid för civilpliktiga under tjänstgöring.

Remisstid

Vi önskar era synpunkter senast den 19 juni 2023 till registrator@msb.se.

Märk ert svar med MSB 2023-07216.

Frågor hänvisas till Elina Lyckeborg via totalforsvarsplikt@msb.se.

Senast granskad: 22 maj 2023

Till toppen av sidan