Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1998:6 vägledande förteckning över brandfarliga gaser och vätskor

SÄIFS 1998:6 vägledande förteckning över brandfarliga gaser och vätskor

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2006-01-01

Författningsnummer

SÄIFS 1998:6

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätter

Upphävd av

För märkning och klassificering se Kemikalieinspektionens författning KIFS 2005:7.

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan