Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1989:11 vägledande förteckning över brandfarliga gaser och vätskor

Detaljer

Status

Upphävd från och med 1998-09-01

Författningsnummer

SÄIFS 1989:11

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan