Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1996:7 Ändring av föreskrifter om märkning av förpackningar m.m. med brandfarliga varor. Ändringarna är inskrivna i grundföreskriften SÄIFS 1995:5

SÄIFS 1996:7 Ändring av föreskrifter om märkning av förpackningar m.m. med brandfarliga varor. Ändringarna är inskrivna i grundföreskriften SÄIFS 1995:5

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2006-01-01

Författningsnummer

SÄIFS 1996:7

Författningstyp

Ändringsförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ändrar

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan