Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1996:7 Ändring av föreskrifter om märkning av förpackningar m.m. med brandfarliga varor. Ändringarna är inskrivna i grundföreskriften SÄIFS 1995:5

SÄIFS 1996:7 Ändring av föreskrifter om märkning av förpackningar m.m. med brandfarliga varor. Ändringarna är inskrivna i grundföreskriften SÄIFS 1995:5

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2006-01-01

Författningsnummer

SÄIFS 1996:7

Författningstyp

Ändringsförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ändrar

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan