Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1995:5 föreskrifter om märkning av förpackningar m.m. med brandfarliga varor. Med ändringar enligt SÄIFS 1996:7 införda

SÄIFS 1995:5 föreskrifter om märkning av förpackningar m.m. med brandfarliga varor. Med ändringar enligt SÄIFS 1996:7 införda

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2006-01-01

Författningsnummer

SÄIFS 1995:5

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätter

Ändras av

Upphävd av

Övergångsregler finns. För klassificering och märkning hänvisas till Kemikalieinspektionens författning KIFS 2005:7.

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan