Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1992:3 föreskrifter och allmänna råd om märkning av förpackningar m.m. med brandfarliga varor

Detaljer

Status

Upphävd från och med 1995-07-01

Författningsnummer

SÄIFS 1992:3

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätter

Ersätts av

För märkning och klassificering hänvisas till Kemikalieinspektionens författning KIFS 2005:7.

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan