Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1992:3 föreskrifter och allmänna råd om märkning av förpackningar m.m. med brandfarliga varor

Detaljer

Status

Upphävd från och med 1995-07-01

Författningsnummer

SÄIFS 1992:3

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätter

Ersätts av

För märkning och klassificering hänvisas till Kemikalieinspektionens författning KIFS 2005:7.

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan