Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1989:14 föreskrifter och allmänna råd om öppna cisterner och rörledningar m.m. för brandfarliga vätskor. Med ändringar i SÄIFS 1994:6.

SÄIFS 1989:14 föreskrifter och allmänna råd om öppna cisterner och rörledningar m.m. för brandfarliga vätskor. Med ändringar i SÄIFS 1994:6.

Detaljer

Status

Upphävd från och med 1996-01-01

Författningsnummer

SÄIFS 1989:14

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätts av

Ändras av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan