Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1994:6 föreskrifter om ändringar i SÄIFS 1989:14

Detaljer

Status

Upphävd från och med 1996-01-01

Författningsnummer

SÄIFS 1994:6

Författningstyp

Ändringsförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätts av

Ändrar

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan