Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1994:6 föreskrifter om ändringar i SÄIFS 1989:14

Detaljer

Status

Upphävd från och med 1996-01-01

Författningsnummer

SÄIFS 1994:6

Författningstyp

Ändringsförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätts av

Ändrar

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan