Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄI 1988:1 Sprängämnesinspektionens allmänna råd om klassning vid verksamhet med brandfarlig vara

SÄI 1988:1 Sprängämnesinspektionens allmänna råd om klassning vid verksamhet med brandfarlig vara

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2000-01-31

Författningsnummer

SÄIFS 1988:1

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan