Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄI 1988:1 Sprängämnesinspektionens allmänna råd om klassning vid verksamhet med brandfarlig vara

SÄI 1988:1 Sprängämnesinspektionens allmänna råd om klassning vid verksamhet med brandfarlig vara

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2000-01-31

Författningsnummer

SÄIFS 1988:1

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan