Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2020:5 föreskrifter om ändring av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

MSBFS 2020:5 föreskrifter om ändring av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Detaljer

Status

Gällande från och med 2020-07-01

Författningsnummer

MSBFS 2020:5

Författningstyp

Ändringsförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ändrar

Senast granskad: 30 juni 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan