Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2011:4 föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

MSBFS 2011:4 föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Detaljer

Status

Gällande från och med 2011-07-01

Författningsnummer

MSBFS 2011:4

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan