Till innehåll på sidan
Status: Gällande

SRVFS 2003:6 förordning om upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1996:6) om sotnings- och kontrollfrister

SRVFS 2003:6 förordning om upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1996:6) om sotnings- och kontrollfrister

Detaljer

Status

Gällande från och med 2003-11-20

Författningsnummer

SRVFS 2003:06

Författningstyp

Upphävandeförfattning

Upphäver

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan