Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 1996:6 föreskrifter om sotnings- och kontrollfrister

SRVFS 1996:6 föreskrifter om sotnings- och kontrollfrister

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2003-12-31

Författningsnummer

SRVFS 1996:6

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Upphävd av

Ersätter SRVFS 1991:6

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan