Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2018:8 föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster

MSBFS 2018:8 föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Detaljer

Status

Gällande från och med 2018-11-01

Författningsnummer

MSBFS 2018:8

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Krisberedskap och informationssäkerhet

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan