Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2015:4 föreskrifter och allmänna råd om landstings risk- och sårbarhetsanalyser

MSBFS 2015:4 föreskrifter och allmänna råd om landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Detaljer

Status

Gällande från och med 2015-03-01

Författningsnummer

MSBFS 2015:4

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Krisberedskap och informationssäkerhet

Ersätter

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan