Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

MSBFS 2010:6 föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

MSBFS 2010:6 föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2015-03-01

Författningsnummer

MSBFS 2010:6

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Krisberedskap och informationssäkerhet

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan