Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 27 maj 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:32

Uppdatera Rakel kundstöd med behöriga kontaktpersoner

Passa på att göra er regelbundna översyn av behöriga roller för Rakel hos Rakel kundstöd före sommarledigheten.

För att inte riskera fördröjningar är det viktigt att ni ser över så att ni har personal som är behörig att utföra vissa ärenden hos Rakel kundstöd även under semesterperioden. Det är exempelvis endast personer som är behöriga beställare och behöriga kontaktpersoner i Rakel som får återkoppling vid felanmälan och som kan aktivera och avaktivera Rakelabonnemang. Det är endast behöriga beställare som får beställa och säga upp Rakelabonnemang.

Ändra behöriga personer

Anmälningar och ändringar av behöriga kontaktpersoner och behöriga beställare får endast göras av en behörig beställare. Använd MSB:s e-tjänst för Rakel eller skicka in blanketten ”Anmälan eller ändring av behörig kontaktperson/beställare" (R3) till Rakel kundstöd.

Tidsbegränsad behörighet

Om behörigheten ska gälla under en begränsad tid så går det bra att ange det i fältet för övrig information (e-tjänsten) eller i mejlet när du skickar blanketten. Glöm inte att specificera mellan vilka datum som behörigheten ska gälla.

Blanketter och e-tjänst – Rakel

Rakel kundstöd

Rakel

Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning för aktörer med ansvar inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Rakel är ett robust system med mycket hög tillgänglighet. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel. Infrastrukturen ägs av svenska staten.

Rakel

Publicerad: 27 maj 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:32

Senast granskad: 27 maj 2024

Till toppen av sidan