Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 28 maj 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:39

Kom på Ramverksdagen så stärker vi vår förmåga att hantera samhällsstörningar tillsammans!

Välkommen till en dag om Gemensamma grunder - ramverk för samverkan och ledning den 20 november 2024 på Karlstad Congress Culture Centre.

Ramverksdagen riktar sig till alla aktörer som har ett ansvar för eller kan bidra till att hantera samhällsstörningar i fredstid och under höjd beredskap; kommuner, regioner, myndigheter, frivilliga organisationer eller företag.

Under dagen kommer deltagarna guidas igenom ramverkets olika nivåer och få konkreta tips på hur material kan användas i praktiken under en hantering. Målet med dagen är att du och din organisation snabbare ska kunna använda innehållet i ramverket när ni bygger er förmåga att hantera samhällsstörningar i fredstid och under höjd beredskap.

- Jag ser verkligen fram emot Ramverksdagen då vi kommer visa upp allt bra material som tagits fram inom projektet och tillsammans diskutera hur vi använder materialen i vårt förmågebyggande arbete. Det kommer även bli kul att träffa andra från beredskapssystemet och nätverka säger Karin Lindgren från Länsstyrelsen Norrbotten som arbetat i utvecklingsarbetsgruppen Lägesbild, rapportering och operativ rytm.

Det är gratis att delta på Ramverksdagen men deltagare står för resa och logi. Reserverat logi går att boka via anmälningssidan.

Vad är Ramverket Gemensamma grunder?

MSB och ett 60-tal aktörer har tillsammans vidareutvecklat Gemensamma grunder till ett ramverk. Innehållet i ramverket ska göra det enklare att samverka med varandra, dela lägesbilder, samt att åstadkomma gemensam inriktning och samordning med stöd av ramverkets beskrivningar, metodstöd och konkreta verktyg. Ramverket är under kontinuerlig utveckling tillsammans med aktörerna i beredskapssystemet och det arbetet leds av MSB.

Publicerad: 28 maj 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:39

Senast granskad: 28 maj 2024

Till toppen av sidan