Till innehåll på sidan

Ramverksdagen 2024 – externa deltagare

MSB bjuder in till en dag om Gemensamma grunder- ramverk för samverkan och ledning. Vi fördjupar oss i ramverkets innehåll och hur vi kan använda det för att stärka vår förmåga att hantera samhällsstörningar tillsammans.

Detaljer

Målgrupp

Dagen riktar sig till alla aktörer som har ett ansvar för eller kan bidra till att hantera samhällsstörningar i fredstid och under höjd beredskap; kommuner, regioner, myndigheter, frivilliga organisationer eller företag. Vi ser att deltagarna till exempel har rollen som beredskapsplanerare, handläggare inom krisberedskap och civilt försvar, kommunikatör, beslutsfattare, en chefsroll inom kommunikation, säkerhet, krisberedskap och civilt försvar.

Kostnad

Gratis. Kostnad för eventuellt boende tillkommer.

Vi lever i en tid av pågående och parallella samhällsstörningar. Vi behöver tillsammans bygga en stark, uthållig och gemensam förmåga att hantera händelser i hela hotskalan. Gemensamma grunder – ramverk för samverkan och ledning innehåller beskrivningar, metodstöd och konkreta verktyg som vi behöver för att hantera samhällsstörningar i fredstid och under höjd beredskap.

Resan genom ramverket

Vi tar dig på en resa genom ramverkets olika nivåer där vi tillsammans får en förståelse för vad som ingår i ramverket och hur vi använder innehållet genom praktiska tips. Genom att fördjupa dig i ramverket kommer du och din organisation snabbare kunna använda innehållet när ni bygger er förmåga att hantera samhällsstörningar i fredstid och under höjd beredskap.

Vi bjuder även på ett panelsamtal om hur vi kan använda ramverket för att stärka vår förmåga till aktörsgemensam hantering.

Representanter från olika aktörer som deltar i det nationella projektet Gemensamma grunder vidareutveckling (GGV) diskuterar hur de kommer använda ramverket i övning, utbildning och annat för att utveckla sin förmåga att arbeta aktörsgemensamt i hela hotskalan. Kom och lyssna in och ta med er idéer till er egna verksamhet!

Lär känna projektdeltagarna och tankarna bakom utvecklingen

Ramverkets innehåll har tagits fram under 2022-2024 tillsammans med ett 60-tal aktörer. Under dagen finns möjlighet att ställa frågor till de arbetsgrupper som arbetat fram leveranserna inom de olika delarna av ramverket.

Deltagare i GGV-projektet

Är du deltagare i GGV-projektet, anmäl dig via länken nedan.

Gemensamma grunder - ramverk för samverkan och ledning - GGV-projektets deltagare

 • Boende

  50 rum är reserverade för den 19 november för deltagare utanför GGV-projektet.

  Var: Scandic Karlstad City Drottninggatan 4, 652 24, Karlstad
  Boka rum på Scandic hotels webbplats. Det går också att boka genoma att ringa Scandic Centralbokning på 08 517 517 00, tonval 1. Boka det reserverade logit senast den 10 oktober 2024. Efter det datumet släpps obokade rum.

  Uppge bokningskod: BMSB191124

  Dagen är kostnadsfri men eventuellt behov av logi bekostas av varje organisation. Uppge kreditkortsinformation vid bokningstillfället för garanti av ditt rum. Betalning erläggs av er till hotellet i samband med vistelse.

 • Om ramverket

  Gemensamma grunder är ett aktörsgemensamt ramverk för samverkan och ledning. Innehållet i ramverket ska göra det enklare att samverka med varandra, dela lägesbilder, samt att åstadkomma gemensam inriktning och samordning inför och under samhällsstörningar i fredstid och under höjd beredskap.

  Varför kallas Gemensamma grunder för ett ramverk?

  • För att kunna kommunicera Gemensamma grunder på ett tydligt och begripligt sätt.
  • För att ge stöd för både tillämpning och vidareutveckling genom att påvisa en röd tråd genom de olika produkterna.
  • För att den totala leveransen, det vill säga slutprodukten, blir mer normerande än vad Gemensamma grunder varit tidigare.
   Ramverket ska användas som ett stöd vid förberedande planering av aktörsgemensam hantering av samhällsstörningar men också som ett stöd vid faktisk hantering vid samhällsstörningar.

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 1 oktober 2024
Ort: Karlstad
Lokal: Karlstad CCC
Klockan: 09:00
Antal platser: 300
Platser kvar: 283
Längd: En dag
 • Öppna anmälan

  Gemensamma grunder

  Vill du delta på minglet?

  Genom att du anmäler dig samtycker du till att MSB behandlar dina personuppgifter.

  Så här behandlar MSB personuppgifter

Senast granskad: 23 april 2024

Till toppen av sidan