Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 12 oktober 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:20

Fortsatt nöjda användare av Rakel och Rakel kundstöd

Årets kundundersökning för Rakel gav åter igen ett mycket gott betyg åt servicen hos Rakel kundstöd och åt Rakel som kommunikationssystem.

Majoriteten av er som varit i kontakt med Rakel kundstöd i frågor om beställningar eller ändringar samt felanmälningar är mycket nöjda med både servicen och tillgängligheten.

Nöjdheten med förannonsering i WIS för planerat underhåll och uppgraderingar upplevs positivt. Driftsäkerheten i Rakel är fortsatt stabil och hög.

Det upplevs som speciellt positivt och bra med Rakel att systemet är robust, driftsäkert och har bra täckning med hög tillgänglighet. Att många aktörer använder Rakel gör det enkelt att samverka i ett gemensamt nationellt system.

Vad kan bli bättre

Där förbättring främst önskas är inom områdena täckning och användarvänlighet och uppdateringar kring drift i WIS. Täckningen upplevs både mycket positivt och som ett förbättringsområde. Det finns också önskemål om utökad kundservice och mer användarstöd för Rakel.

Tips för förstärkt Rakeltäckning

Vad vi har gjort sedan förra årets undersökning

Efter önskemål i förra årets undersökning har vi tydliggjort kontaktvägar in till oss på MSB. Vi arbetar vidare med att förbättra användarvänligheten i våra tjänster bland annat genom att digitalisera blanketter och ansökningsformulär. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra täckningen i Rakel. Vi arbetar fortsatt med att förbättra användarvänligheten i WIS.

Hör gärna av dig

Även i årets undersökning gavs det möjlighet att få återkoppling på frågor och synpunkter från kundansvariga för Rakel på MSB. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter MSB Rakel

Tack till alla som deltagit!

Kundundersökningen är ett viktigt verktyg för oss på MSB för att kunna stämma av vad ni som användare tycker om Rakel och Rakel kundstöd. Era synpunkter hjälper oss att ständigt utveckla och att förbättra vår kundservice och våra tjänster. Tack!

Rakel

Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning för aktörer med ansvar inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Rakel är ett robust system med mycket hög tillgänglighet. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel. Infrastrukturen ägs av svenska staten.

Rakel

Publicerad: 12 oktober 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:20

Senast granskad: 12 oktober 2023

Till toppen av sidan