Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 9 november 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:27

Nya villkor för DMO-användning med ökat geografiskt täckningsområde

Användning av DMO-utrustning i Rakel med en antenn på 10 meter ovan mark, eller högre, omfattas av särskilda villkor. Om din aktör har denna typ av utrustning ska ni lämna in en ansökan till MSB.

Radiotrafik i direktläge (DMO) används främst när man arbetar där det saknas nättäckning i Rakel, eller då man av taktiska skäl inte vill belasta Rakelnätet. Med fördefinierade DMO-talgrupper kan man vid behov bygga ett nätverk mellan Rakelterminaler inom ett begränsat geografiskt område.

DMO-användning med ökat geografiskt täckningsområde, det vill säga med en antenn på höjd 10 meter ovan mark, eller högre, omfattas av särskilda villkor.

Särskilda villkor och ansökan

Användning av DMO-utrustning med en antenn på 10 meter ovan mark, eller högre, ger en avsevärt längre räckvidd och kan därmed orsaka störningar både för Rakelanvändare och för användare av andra radiosystem. MSB måste därför ha information om installation och användning av sådan utrustning, dels för att kunna hjälpa Rakels användarorganisationer med eventuella felsökningar lokalt, dels för att kunna säkerställa att villkoren för MSB:s frekvenstillstånd uppfylls.

Ansökningsblankett (R42) och särskilda villkor för DMO-användning med ökat geografiskt täckningsområde

Rakel

Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning för aktörer med ansvar inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Rakel är ett robust system med mycket hög tillgänglighet. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel. Infrastrukturen ägs av svenska staten.

Rakel

Publicerad: 9 november 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:27

Senast granskad: 9 november 2023

Till toppen av sidan