Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 30 november 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:08

Föreskrifter om samhällsviktiga verksamheter som omfattas av lagen om granskning av utländska direktinvesteringar publiceras 1 december

Den 29 november 2023 beslutade MSB:s generaldirektör om föreskrifter om vilka samhällsviktiga verksamheter som omfattas av lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar.
Föreskrifterna trycks fredag, 1 december, och kan först därefter publiceras på MSB:s webbplats.

Samhällsviktig verksamhet är en av sju skyddsvärda verksamheter som pekas ut i lagen där utländska direktinvesteringar kan komma att inverka skadligt på Sveriges säkerhet eller allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige. MSB får enligt förordningen (2023:624) om granskning av utländska direktinvesteringar meddela föreskrifter om vilka samhällsviktiga verksamheter som ska omfattas av lagen om granskning av utländska direktinvesteringar. Syftet med föreskrifterna är att avgränsa och närmare precisera vilka samhällsviktiga verksamheter som ska omfattas. En investerare i sådan verksamhet kommer bli skyldig att lämna en anmälan till granskningsmyndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP) innan en investering genomförs. Det kommer också finnas en skyldighet för ett företag som är föremål för investering att upplysa investerare om att verksamheten omfattas av lagen.

Träder i kraft 1 december

MSB har under 2023 bedrivit förberedande arbete för att ta fram föreskrifterna. Arbetet har skett tillsammans med de myndigheter som kommer ingå i det kommande granskningssystemet, beredskapsmyndigheter och andra berörda myndigheter. Under beredningen har det framkommit att det inte kan uteslutas att delar av föreskrifterna omfattas av anmälningsplikt enligt 6 § förordningen (1994:2029) om tekniska regler. Därför har vissa avsnitt inte tagits med i denna version av föreskrifterna. MSB kommer att revidera föreskrifterna genom att lägga till de borttagna avsnitten och därefter anmälan dessa tillägg enligt förordningen om tekniska regler. Reviderade föreskrifter bedöms kunna träda ikraft under andra kvartalet 2024.
Föreskrifterna träder i kraft den 1 december 2023, samtidigt som lagen och förordningen om granskning av utländska direktinvesteringar träder i kraft.

Föreskrifter om vilka samhällsviktiga verksamheter som omfattas av lagen

Om granskningssystemet och ISP:s uppdrag som granskningsmyndighet på deras webbplats

Publicerad: 30 november 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:08

Senast granskad: 1 december 2023

Till toppen av sidan