Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 2007:2 föreskrifter om detekteringsmärkning av plastiska sprängämnen

SRVFS 2007:2 föreskrifter om detekteringsmärkning av plastiska sprängämnen

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2016-06-01

Författningsnummer

SRVFS 2007:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan