Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 2007:2 föreskrifter om detekteringsmärkning av plastiska sprängämnen

SRVFS 2007:2 föreskrifter om detekteringsmärkning av plastiska sprängämnen

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2016-06-01

Författningsnummer

SRVFS 2007:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan