Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 2000:7 föreskrifter och allmänna råd om kompetens och utrustning hos organ som kontrollerar och certifierar öppna cisterner och rörledningar m.m. för brandfarliga vätskor

SÄIFS 2000:7 föreskrifter och allmänna råd om kompetens och utrustning hos organ som kontrollerar och certifierar öppna cisterner och rörledningar m.m. för brandfarliga vätskor

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2012-07-01

Författningsnummer

SÄIFS 2000:7

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan