Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 2000:3 föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SÄIFS 1998:7) om brandfarlig gas i lös behållare, m.m.

SÄIFS 2000:3 föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SÄIFS 1998:7) om brandfarlig gas i lös behållare, m.m.

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2020-08-01

Författningsnummer

SÄIFS 2000:3

Författningstyp

Ändringsförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ändrar

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan