Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1998:3 föreskrifter och allmänna råd om klassificering av brandfarliga gaser och vätskor

SÄIFS 1998:3 föreskrifter och allmänna råd om klassificering av brandfarliga gaser och vätskor

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2006-01-01

Författningsnummer

SÄIFS 1998:3

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätter

Upphävd av

För märkning och klassificering se Kemikalieinspektionens författning KIFS 2005:7.

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan