Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1997:9 föreskrifter och allmänna råd om öppna cisterner och rörledningar m.m. för brandfarliga vätskor

SÄIFS 1997:9 föreskrifter och allmänna råd om öppna cisterner och rörledningar m.m. för brandfarliga vätskor

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2012-07-01

Författningsnummer

SÄIFS 1997:9

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätter

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan