Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1997:8 allmänna råd om hur föreskrifterna om hantering av brandfarliga gaser och vätskor bör tillämpas vid bensinstationer

SÄIFS 1997:8 allmänna råd om hur föreskrifterna om hantering av brandfarliga gaser och vätskor bör tillämpas vid bensinstationer

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2008-07-04

Författningsnummer

SÄIFS 1997:8

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätter

Hänvisning till "Handbok om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer"

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan