Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1997:8 allmänna råd om hur föreskrifterna om hantering av brandfarliga gaser och vätskor bör tillämpas vid bensinstationer

SÄIFS 1997:8 allmänna råd om hur föreskrifterna om hantering av brandfarliga gaser och vätskor bör tillämpas vid bensinstationer

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2008-07-04

Författningsnummer

SÄIFS 1997:8

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätter

Hänvisning till "Handbok om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer"

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan