Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1997:6 föreskrifter och allmänna råd om cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2001-01-01

Författningsnummer

SÄIFS 1997:6

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan