Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1997:3 föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SÄIFS 1995:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Ändringar i SÄIFS 1997:3 finns införda i SÄIFS 1995:3.

SÄIFS 1997:3 föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SÄIFS 1995:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2013-10-01

Författningsnummer

SÄIFS 1997:3

Författningstyp

Ändringsförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätts av

Ändrar

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan