Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1997:3 föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SÄIFS 1995:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Ändringar i SÄIFS 1997:3 finns införda i SÄIFS 1995:3.

SÄIFS 1997:3 föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SÄIFS 1995:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2013-10-01

Författningsnummer

SÄIFS 1997:3

Författningstyp

Ändringsförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätts av

Ändrar

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan