Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1997:2 föreskrifter och allmänna råd om brandfarlig gas i lös behållare

Detaljer

Status

Upphävd från och med 1999-07-01

Författningsnummer

SÄIFS 1997:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätter

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan