Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1996:6 föreskrifter och allmänna råd om klassning av riskområden vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor

SÄIFS 1996:6 föreskrifter och allmänna råd om klassning av riskområden vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2004-03-15

Författningsnummer

SÄIFS 1996:6

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätts av

Ersätter SIND-FS 1983:2 Statens industriverks kungörelse med tillämpningsföreskrifter och allmänna råd om klassning av riskområden vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan