Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1996:6 föreskrifter och allmänna råd om klassning av riskområden vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor

SÄIFS 1996:6 föreskrifter och allmänna råd om klassning av riskområden vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2004-03-15

Författningsnummer

SÄIFS 1996:6

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätts av

Ersätter SIND-FS 1983:2 Statens industriverks kungörelse med tillämpningsföreskrifter och allmänna råd om klassning av riskområden vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan