Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1996:5 förteckning över brandreaktiva varor

SÄIFS 1996:5 förteckning över brandreaktiva varor

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2006-01-01

Författningsnummer

SÄIFS 1996:5

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätter

Upphävd av

För klassificering och märkning hänvisas till Kemikalieinspektionens författning KIFS 2005:7.

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan