Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1996:5 förteckning över brandreaktiva varor

SÄIFS 1996:5 förteckning över brandreaktiva varor

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2006-01-01

Författningsnummer

SÄIFS 1996:5

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätter

Upphävd av

För klassificering och märkning hänvisas till Kemikalieinspektionens författning KIFS 2005:7.

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan