Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1994:9 föreskrifter om förhandsanmälan av brandfarliga och explosiva varor som innehåller nya ämnen

SÄIFS 1994:9 föreskrifter om förhandsanmälan av brandfarliga och explosiva varor som innehåller nya ämnen

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2006-01-01

Författningsnummer

SÄIFS 1994:9

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Upphävd av

För klassificering och märkning hänvisas till Kemikalieinspektionens författning KIFS 2005:7. 

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan