Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1994:9 föreskrifter om förhandsanmälan av brandfarliga och explosiva varor som innehåller nya ämnen

SÄIFS 1994:9 föreskrifter om förhandsanmälan av brandfarliga och explosiva varor som innehåller nya ämnen

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2006-01-01

Författningsnummer

SÄIFS 1994:9

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Upphävd av

För klassificering och märkning hänvisas till Kemikalieinspektionens författning KIFS 2005:7. 

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan