Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1994:4 föreskrifter om varuinformationsblad för brandfarliga och explosiva varor och anslutande allmänna råd

SÄIFS 1994:4 föreskrifter om varuinformationsblad för brandfarliga och explosiva varor och anslutande allmänna råd

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2006-01-01

Författningsnummer

SÄIFS 1994:4

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Upphävd av

Hänvisning till Kemikalieinspektionens författningar KIFS 1998:8 och KIFS 2005:7.

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan