Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1992:2 föreskrifter och allmänna råd om godkännande av fyrverkeripjäser och pyrotekniska sceneffekter

SÄIFS 1992:2 föreskrifter och allmänna råd om godkännande av fyrverkeripjäser och pyrotekniska sceneffekter

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2013-07-03

Författningsnummer

SÄIFS 1992:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätter

Ersätts av

Föreskrifterna upphörde att gälla den 4 juli 2010 men får fortsätta att tillämpas till 3 juli 2013 för godkännande av pyrotekniska sceneffekter.

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan