Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1989:9 förteckning över godkända explosiva varor

Detaljer

Status

Upphävd från och med 1994-01-01

Författningsnummer

SÄIFS 1989:9

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätter

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan